09

Fundacions i associacions

09

Fundacions i associacions

Coneixem les singularitats especifiques que en l’àmbit fiscal i mercantil tenen les fundacions i associacions sense ànim de lucre. Assessorem a fundacions tan d’àmbit estatal com autonòmic català. Assessorem, planifiquem i tramitem la fiscalitat, els documents mercantils i la comptabilitat especifica d’aquestes entitats. Ajudem a la planificació financera i a confeccionar els pressupostos d’aquestes entitats. Tramitem declaracions d’utilitat pública.