08

International TAX planning and structure services

08

International TAX planning and structure services

Assessorem en totes les qüestions fiscals, mercantils i financeres que afecten a les persones, societats i d’altres entitats no residents. Ajudem a les empreses nacionals en el seu procés d’internacionalització.

Confecció i tramitació del model 720, declaració de bens i drets situats a l’estranger.
Estudi, planificació i execució d’inversions espanyoles a l’exterior.
Creació de Holdings, filials i sucursals a l’estranger, en particular a Europa, Llatinoamèrica i Sud-est Asiàtic.
Planificació d’inversions immobiliàries.