08

International TAX planning and structure services

08

International TAX planning and structure services

Assessorem en totes les qüestions fiscals, mercantils i financeres que afecten a les persones, societats i d’altres entitats no residents. Ajudem a les empreses nacionals en el seu procés d’internacionalització.

Confecció i tramitació del model 720, declaració de bens i drets situats a l’estranger.
Estudi, planificació i execució d’inversions espanyoles a l’exterior.
Creació de Holdings, filials i sucursals a l’estranger, en particular a Europa, Llatinoamèrica i Sud-est Asiàtic.
Establiment de plans de remuneració a directius fiscalment avantatjosos.
Corporate Finance: Magement Buy Outs, LBOs.
Project Finance: Formules per a finançament estructurat.
Creació d’Estructures per a Fons de Capital Risc i Private Equity.
Creació d’estructures financeres internacionals avantatjoses: Entitats de Cash Pooling, SIF, etc…
Planificació d’inversions immobiliàries.
Planificació de la imposició indirecte (IVA, Stamp Duty)