Plaça de l’Estació 5, 1-1 • 08720 Vilafranca del Penedes (Barcelona)

Política de privacitat i protecció de dades personals

Les dades personals que ens faciliten els usuaris de forma lliure i voluntària a través dels formularis habilitats en aquest lloc web seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament amb la finalitat de donar resposta a les consultes. Les dades en ells contingudes seran integrades en un fitxer automatitzat el responsable del qual és FIB ASSESSORS LEGALS I TRIBUTARIS, S.L. L’usuari pot exigir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit dirigit a C/ La Palma, 37, 2n. 2a. 08720 Vilafranca de Penedès (Barcelona), o per email a info@fibassessors.com.

Aquestes dades personals seran objecte de tractament, sempre que els usuaris hagin donat la seva autorització i consentiment en el moment d’omplir el formulari. Amb aquesta finalitat FIB ASSESSORS estableix les barreres tècniques necessàries perquè l’usuari llegeixi, s’informi i accepti aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT específica, abans de la prestació del seu consentiment.