Plaça de l’Estació 5, 1-1 • 08720 Vilafranca del Penedes (Barcelona)

Serveis

Els nostres serveis

Treballem majoritàriament amb empreses familiars i pimes, empreses internacionals amb seu a Espanya, empreses nacionals amb projecció internacional, emprenedors i start-ups.

Gestió integral

Assessorament fiscal,
laboral, mercantil i comptable

Planificació i estratègia

Assessorem en la recerca de finançament, establiment d’objectius empresarials, etc.

Emprenedoria

Assessorament en la creació d’empreses i start-ups.

Internacionalització

Empreses que vulguin internacionalitzar els seus serveis i entitats internacionals amb seu a Espanya.

Grans Patrimonis

Family Office, plans de retribució, Corporate Finance i Project Finance.

Gestionem la teva empresa
de forma integral

Estar sempre al teu costat ens permet assessorar-te davant de cada decisió, cada nou projecte, cada oportunitat de negoci, cada inversió i cada mínim detall del teu negoci.

01

Assessorament fiscal:

 • Obligacions fiscals recurrents i/o extraordinàries
 • Reducció de costos fiscals
 • Disseny d’estructures de retribució eficients
 • Estudis d’optimització de costos fiscals, fusions, escissions, compravendes, operacions de reestructuració empresarial
 • Realització d’auditories fiscals (Due diligence)

02

Assessorament laboral:

 • Assessorament en temes de legislació laboral
 • Tramitació de contractes laborals
 • Gestió d’assegurances socials
 • Gestió dels salaris de la plantilla de treballadors/es
 • Gestió de les despeses d’empresa
 • Gestió de procediments extrajudicials de l’empresa i els seus empleats/des
 • Assessorament en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals

03

Assessorament mercantil:

 • Disseny de l’ordre jurídic intern de l’empresa
 • Operacions de fusió, escissió, transformació, liquidació i dissolució
 • Confecció de contractes mercantils
 • Gestions relacionades amb el Registre Mercantil
 • Constitució de societats

04

Assessorament comptable i financer

 • Planificació financera i assessorament per a la recerca de finançament
 • Comptabilitat financera: liquiditat, solvència, assessorament sobre rendibilitat, elaboració de pressupostos, gestió d’efectius o administració de crèdits
 • Comptabilitat analítica
 • Supervisió diària de la comptabilitat oficial, balanços, comptes de resultats, etc
 • Confecció de reportings interns per a empreses internacionals amb seu a l’exterior

Dissenyem la teva estratègia
empresarial

Podem assessorar-te a l'hora de buscar finançament, establir els objectius de la teva empresa, gestionar els recursos humans, desenvolupar un pla de comunicació i màrqueting o dissenyar accions de Responsabilitat Social Corporativa, entre molts altres aspectes.

Ajudem a crear la teva
empresa o start-up

Una vegada que llancis la teva empresa, no la deixarem sola:
podem guiar els seus passos durant la seva fase de creació, creixement i consolidació.

Si vols llançar el teu projecte empresarial podem ajudar-te a:

01

Estudiar prèviament el projecte.

02

Dissenyar la planificació financera i el pla d’empresa.

03

Establir una estructura mercantil eficient.

04

Avaluar els avantatges fiscals, règims de Seguretat Social i
ajuts públics aplicables.

Assessorem en la fase
d'internacionalització

Si vols que la teva empresa creixi també fora d'Espanya o busques per la teva empresa internacional una seu a Espanya, podem ajudar-te a:
 • Estudiar, planificar i executar inversions espanyoles a l’exterior
 • Crear holdings, filials i sucursals a l’estranger
 • Elaborar declaracions de béns i drets situats a l’estranger
 • Crear estructures financeres internacionals, incloent Capital Risc i Private Equity
 • Planificar inversions immobiliàries a Espanya

Gestionem
grans patrimonis

Assessorament i gestió de Family Office.
-
Establir Plans de retribució de Directius i Empleats
(Stock Option Unit Plans, Bonus, Phantom Shares, etc.).
-
Corporate Finance:
MAGEM Buy Outs, LBOs.
-
Project Finance:
fórmules per finançament estructurat.

Contacte

Ens encantarà escoltar-te i assessorar-te perquè és la nostra missió acompanyar-te en el teu desenvolupament empresarial.
Pots contactar al nostre mail info@fibassessors.comcom o emplenar aquest formulari de contacte. T’esperem.